Фото без опису

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляє, що 30 грудня 2023 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1405 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг».

Вказаною постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни:

1) до Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання вказаних комунальних послуг, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 р. № 690 від 11 грудня 2019 р. № 1182, відповідно – в частині: врегулювання питання щодо неоплати вартості комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживачів; умов інформування споживачем виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) понад 30 календарних днів (у тому числі якщо період відсутності споживача та інших

осіб перевищує шість місяців);

2) до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану» – в частині визначення чітких умов та узгодження із вимогами законодавства положень щодо застосування в період воєнного стану в Україні заборон стосовно нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, а також припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування плати та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 р. Так, з урахуванням внесених змін, заборона щодо нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, а також припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню (у тому числі населенню, що проживає у будинках, де створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні (житлові) кооперативи або яким послуги надаються управителем чи іншою уповноваженою співвласниками особою за колективним договором) у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі застосовується до припинення чи скасування воєнного стану в Україні: в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (тобто, заборона діятиме стосовно територіальних громад, що увійшли до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309, до дати припинення можливості бойових дій/завершення бойових дій, відображеної у цьому документі); в територіальних громадах, тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (тобто, заборона діятиме стосовно територіальних громад, що увійшли до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309, до дати завершення тимчасової окупації, відображеної у цьому документі); якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій – за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги, зокрема, з додаванням документу, що підтверджує факт пошкодження нерухомого майна – копії акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження. Принагідно зазначаємо, що відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон) надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Серед істотних умов договору про надання житлово-комунальної послуги є порядок оплати послуги та відповідальність сторін за порушення договору. Також відповідальність за неналежне виконання договору передбачено ст. 26 Закону. Відповідно до частини першої статті 26 Закону у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. При цьому частиною четвертою ст. 26 Закону виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.

Також абзацом четвертим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 передбачено заборону до припинення чи скасування воєнного стану в Україні стягнення заборгованості за житлово- комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 р. (з дати виникнення можливості бойових дій/початку бойових дій по дату припинення можливості бойових дій/завершення бойових дій) на територіях, включених до переліку згідно з наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309, споживачів та/або членів їх сімей: які покинули своє місце проживання та надали виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, іншій уповноваженій співвласниками особі у паперовій або електронній формі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи згідно з додатком 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669; 2022 р., № 26, ст. 1418), або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та/або нежитловому приміщенні, будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів (довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо, документи, що підтверджують факт перетинання державного кордону України (на виїзд з України і в’їзд в Україну) у відповідний період часу); якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги, зокрема, з додаванням документу, що підтверджує факт пошкодження нерухомого майна – копії акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження. Звертаємо увагу, що заборона, визначена абзацом четвертим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206, стосується стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, а не нарахування плати за ці послуги. Нарахування плати за житлово-комунальні послуги здійснюється виходячи з вимог чинного законодавства. Пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово- комунальні послуги» передбачено, що споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг. При цьому звертаємо увагу, що наведена норма статті 7 Закону: не поширюється на випадки, коли у споживача наявні прилади обліку води, оскільки у такому випадку обсяг спожитих послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води фіксується згідно із показниками приладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги); не стосується послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при відсутності споживача у приміщенні, його домівка (житлове приміщення чи квартира) опалювалися (послуга з постачання теплової енергії надавалася); не стосується послуги з управління багатоквартирним будинком (житлової послуги), оскільки оплачуючи дану послугу власники (співвласники) беруть участь в утриманні спільного майна, що їм належить. Згідно із законодавством співвласники багатоквартирного будинку зобов’язанні відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника. Таким чином, споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачувати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем для відповідного будинку. Враховуючи зазначене, споживачі можуть скористатися своїм правом на неоплату вартості послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання гарячої води (за відсутності приладів обліку), поводження з побутовими відходами (у разі визначення її окремою комунальною послугою) за умови надання виконавцю відповідної послуги заяви та документу, що підтверджує відсутність споживача та/або членів його сім’ї в житловому приміщенні протягом певного періоду часу (довідки з тимчасового місця проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в’їзд в Україну у відповідний період часу). Окреме рішення було прийнято Урядом щодо споживачів на територіях тимчасово окупованих Російською Федерацією. Так, абзацом п’ятим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 передбачено заборону до припинення чи скасування воєнного стану в Україні нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій, включених до переліку тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та стягнення заборгованості за ці послуги, утвореної після 24 лютого 2022 р. за відповідний період окупації, споживачів та/або членів їх сімей на відповідній території (тобто, в даному випадку не нараховується плата за житлово-комунальні послуги за період окупації та не стягується заборгованість, утворена після 24.02.2022 за відповідний період окупації). Таким чином, виконавцям комунальних послуг, управителям багатоквартирних будинків та іншим організаціям, які нараховують плату за житлово-комунальні послуги споживачам, необхідно привести рахунки на оплату житлово-комунальних послуг у відповідність до вищенаведених вимог

постанови Уряду. Також необхідно впорядкувати здійснені нарахування за житлово-комунальні послуги (за період окупації) та облік заборгованості, що виникла за відповідний період. При цьому для списання плати за житлово-комунальні послуги, нарахованої раніше споживачам (за період окупації), чи заборгованості за ці послуги, наразі відсутні законодавчі підстави. Відповідна сума заборгованості за послуги продовжує обліковуватися поза балансом. При цьому необхідно провести відповідне коригування доходів від споживачів за весь період окупації. Питання щодо врегулювання відповідної заборгованості споживачів за період окупації вирішуватиметься додатково шляхом прийняття окремого законодавчого акту. У свою чергу, розмір плати, який наразі не виставляється до оплати споживачам у зв’язку із окупацією території (фактичні нарахування згідно діючих тарифів), обліковується відповідними підприємствами окремо та відображається поза балансом. Звертаємо увагу, що у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги це:

1) житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком;

2) комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами. Отже, норми постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 стосуються житлово-комунальних послуг, передбачених Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Однак застосування цих норм до споживачів послуги з постачання природного газу здійснюється з урахуванням вимог Закону України від 29.07.2022 № 2479-ІХ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (нормативно-правового акту вищої юридичної сили), частиною другою статті 1 якого передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, постачальнику природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю заборгованості тощо), яка врегульовується відповідно до абзацу другого частини третьої статті 2 цього Закону. Також НКРЕКП зазначає, що послуга з розподілу природного газу надається на підставі договору розподілу природного газу, що укладається за формою Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2498 (далі – Типовий договір), шляхом забезпечення цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи. Місячна вартість послуги розподілу природного газу сплачується споживачем рівномірними частками протягом календарного року та не залежить від обсягів фактичного споживання природного газу у поточному місяці. Таким чином, споживач зобов’язаний здійснювати оплату послуги розподілу природного газу, навіть якщо не споживав природний газ у поточному місяці.

При цьому умовами Типового договору передбачено, що у разі настання форс-мажорних обставин сторони договору звільняються від відповідальності за виконання зобов’язань за цим договором. Так, НКРЕКП було розміщено відповідні роз’яснення на офіційному вебсайті, що у випадку настання форс- мажорних обставин (до яких можна віднести знищення об’єкта газопостачання споживача у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України), які унеможливлюють використання споживачем свого права на доступ до газорозподільної системи, наданого Оператором ГРМ, споживач має бути звільнений від оплати послуг розподілу природного газу. Таким чином, заборона на припинення/зупинення розподілу природного газу на об’єкти нерухомого майна споживача з відповідними пошкодженнями має враховувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15 травня 2015 р. № 285.

Саме тому постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206 передбачено застосування окремих норм для послуги розподілу природного газу з урахуванням вимог зазначених Правил безпеки систем газопостачання.