Фото без опису

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2022 р. № 380
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2023 р. № 624)

ПОРЯДОК
подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

1. Цей Порядок визначає умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - інформаційне повідомлення).

2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб, об’єкти нерухомого майна яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - особи), з 19 лютого 2014 р., що є датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України відповідно до частини другої статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, а саме на:

1) фізичних осіб, які є:

власниками відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва;

членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності);

спадкоємцями осіб, визначених абзацами другим - четвертим цього підпункту;

2) юридичних осіб, які є:

власниками (балансоутримувачами) відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва або за якими таке майно (об’єкти будівництва) закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління;

особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності);

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків;

спадкоємцями осіб, визначених абзацами другим - четвертим підпункту 1 цього пункту;

правонаступниками осіб, визначених абзацами другим - п’ятим цього підпункту.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) знищене нерухоме майно - об’єкти нерухомого майна, які стали непридатними для використання за цільовим призначенням внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим або є економічно недоцільним:

будівлі, споруди (зокрема спільне майно багатоквартирного будинку (приміщення загального користування (місця загального користування), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території);

складові частини будівлі, споруди (квартири, вбудовані, прибудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення в будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення), які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

об’єкти будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

складові частини об’єктів, визначених абзацом четвертим цього підпункту (квартири, вбудовані, прибудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення в будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення), які після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є самостійними об’єктами нерухомого майна;

лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (зокрема лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури);

2) пошкоджене нерухоме майно - об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи реконструкції:

будівлі (зокрема спільне майно багатоквартирного будинку (приміщення загального користування (місця загального користування), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території);

складові частини будівлі, споруди (квартири, вбудовані, прибудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення в будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення), які є самостійними об’єктами нерухомого майна;

об’єкти будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;

складові частини об’єктів, визначених абзацом четвертим цього підпункту (квартири, вбудовані, прибудовані чи вбудовано-прибудовані житлові та нежитлові приміщення в будівлі, споруді, гаражні бокси, машиномісця, інші житлові та нежитлові приміщення), які після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є самостійними об’єктами нерухомого майна;

лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (зокрема лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”.

4. Інформаційне повідомлення може бути подане до Реєстру пошкодженого та знищеного майна:

1) самостійно фізичною особою чи представником юридичної особи:

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) у порядку, визначеному пунктами 6 і 7 цього Порядку;

з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків у порядку, визначеному пунктом 6 цього Порядку;

2) через адміністратора центру надання адміністративних послуг або нотаріуса у порядку, визначеному пунктом 8 цього Порядку.

Подання інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи.

5. Інформаційне повідомлення повинне містити такі дані:

1) для фізичних осіб - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи; для юридичних осіб - найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму;

2) для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків особи (у разі подання з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (у разі подання через Портал Дія), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); для юридичних осіб - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

3) контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти);

4) відомості про нерухоме майно:

тип нерухомого майна;

опис або назва об’єкта нерухомого майна;

загальна площа нерухомого майна, площа забудови (протяжність - для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури), кількість поверхів. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі, протяжності нерухомого майна зазначається орієнтовна площа, протяжність;

адреса (місцезнаходження) нерухомого майна та геопросторові координати (за наявності);

номер документа, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт для об’єкта незавершеного будівництва;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);

інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

інші технічні характеристики нерухомого майна (за наявності);

форма власності нерухомого майна;

стан пошкодженого майна (пошкоджено частково, придатно до експлуатації; непридатно до експлуатації; знищено повністю);

5) відомості про кількість осіб, які проживали в нерухомому майні (для житлового фонду);

6) відомості про пошкодження нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого майна, фото-, відеофіксація (за наявності).

Інформація, зазначена у підпункті 4 цього пункту, отримується/підтверджується з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності).

6. Для подання інформаційного повідомлення фізичній особі (крім її представника) необхідно:

встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, а також інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія.

7. Для подання інформаційного повідомлення юридичною особою представнику юридичної особи необхідно:

створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія, та накласти кваліфікований електронний підпис представника юридичної особи.

8. Адміністратор центру надання адміністративних послуг або нотаріус у день звернення фізичної особи чи представника юридичної особи з метою подання інформаційного повідомлення:

1) встановлює фізичну особу та повноваження представника юридичної особи (у разі подання інформаційного повідомлення представником);

2) заповнює інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія. Після формування інформаційного повідомлення засобами Порталу Дія адміністратор центру надання адміністративних послуг або нотаріус накладає кваліфікований електронний підпис;

3) роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

9. Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі Дія.

10. Особа є відповідальною за достовірність наданих в інформаційному повідомленні даних.

11. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

12. Особа автоматично отримує повідомлення засобами Порталу Дія про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення.”.